konstmusik


Genrebeteckning som växte fram i 1700-talets filosofi, då musik började jämföras med andra konstarter som litteratur och bildkonst. Termen används numera som ett mindre värdeladdat begrepp än "seriös musik" om klassisk och nyskapande musik i motsats till "populärmusik".
BM03Källa: Bonniers Musiklexikon 2003