konsertstycke


solokonsert i en sats och i friare form; berömt är Webers konsertstycke för piano.
MO85Källa: Musikordboken 1985