konkret musik


Pierre Schaeffer(fr. musique concrète) ljudmontage på magnetofonband; termen lanserades huvudsakligen av Pierre Schaeffer vid Parisradion 1948-49: ljudeffekter och diverse naturliga ljud – om så önskas elektroakustiskt förvrängda – spelas in och sammanställs sedan till en komposition. Tonsättaren arbetar således endast med inspelade ljud. Se även elektronisk musik.
PM75

benämning för en på syntetisk väg på magnetofonband inspelad "bullermusik", vars utgångsmaterial är toner och ljud av allehanda slag. Konkret musik kan ses som den tidigaste formen av elektronisk musik och förekommer numera ofta under detta namn. Upphovsmannen till konkret musik är fransmannen Pierre Schaeffer, som 1948 började sina experiment vid franska radions försöksstudio (Club d'essai, den första elektroniska studion). 1950 ägde det första konsertuppförandet rum: Schaeffers och Pierre Henrys Symphonie pour un homme seul. Till de mest observerade verken hör Schaeffers Orphée för dans, pantomim, sång och konkret musik (1951, ny version 1953). Messiaen, Boulez, Milhaud, Varèse och många andra tonsättare har komponerat konkret musik, och konstarten har särskilt använts för skådespels- och filmmusik.
MO85
Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985