komplementär rytm


en rytm eller rytmisk figur som vandrar mellan olika stämmor för att på så sätt upprätthålla en kontinuerlig rörelse. Tekniken används ofta för att profilera stämmornas linjer i förhållande till varandra. Se även kontrapunkt, rytm.
BM03Källa: Bonniers Musiklexikon 2003