kolorering


eg. "färgning", gammalt uttryck för (vokalt och instrumentalt) upplösande av en melodi i löpningar och figurer, även kallat diminution; se även ornament.

Koloristerna, benämning på en grupp tyska 1500-talsorganister (ehuru kolorering var allmän även i lut- och klavermusiken från denna tid).
MO85Källa: Musikordboken 1985