klockare


en tidigare obligatorisk, numera nästan helt avskaffad befattning i svenska kyrkor. Klockaren ålåg diverse praktiska angelägenheter, bl.a. att övervaka klockringningen (därav namnet), ibland också att leda församlingssången, och klockartjänsten förenades ofta med organist- och lärartjänst. Termen förekommer därför ofta i betydelsen kyrkomusiker, t.ex. i Strindbergs berättelse Den romantiske klockaren på Rånö.
MO85Källa: Musikordboken 1985