klassisk musik


Populär benämning på västerländsk konstmusik i motsats till annan musik, som dans- och underhållningsmusik, rock, jazz, folkmusik m.m. Med klassicistisk musik menas musik som starkt anknyter till wienklassicismen.
BM03Källa: Bonniers Musiklexikon 2003