klagovisor


profeten Jermeias klagovisor; sjungs (1-st. eller i andra sättningar) i romersk-katolska kyrkan veckan före påsk.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975