karakteristiska dissonanser


kallas de dissonanta toner, som starkt skärper ett ackords karaktär av dominant eller subdominant, d.v.s. i samband med dominanten septima samt stor och liten nona, i samband med subdominanten sexten.
MO85Källa: Musikordboken 1985