kantillation


oackompanjerad sång i fri rytm – speciellt beteckning för recitationen i judisk liturgi.
PM75

sång av psalmodikaraktär, särskilt i den judiska gudstjänsten.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985