känslosam stil


tyska empfindsamer Stil, en musikstil under rokokon som ca 1750-80 växte fram ur den galanta stilen och betonade det känslomässiga som ett led i frigörelsen från barockens polyfoni och generalbasteknik. Det var främst inom liedkonsten och klavermusiken som stilen utvecklades. Stilen hade centrum i Mannheim (se Mannheimskolan), Paris och Berlin (W.F. och C.P.E. Bach m.fl.). Den känslosamma stilen fick inflytande på wienklassicisterna och kan i viss mån ses också som en förelöpare till romantiken.
BM03Källa: Bonniers Musiklexikon 2003