kadrilj


populär dans på 1800-talet, i fyra delar om 32 takter vardera plus en avslutande del. Operamusik och andra populära melodier anpassades ofta för kadrilj.
PM75

fra. quadrille, är ursprungligen en gammal baletterm, som betyder kvadrat. Under 1700-talets senare del användes kadrilj som namn på vissa kontradanser – denna periods modedanser – där deltagarna var uppställda i smärre fyrkanter. Från vårt land kan nämnas att det var under en sådan kadrilj som Gustav III mördades (denna kadrilj fick därav namnet "Interrompie", "Avbruten"). Vid 1800-talets början fick kadriljen ett nytt uppsving i utförligare form, som en serie av 5-6 längre turer ("sammansatt kadrilj" enligt T. Norlind), och åtnjöt ända framemot 1860 en storartad popularitet. Musiken till kadriljen, som gick i växlande taktarter, komponerades ofta över bekanta motiv eller sammanställdes potpurriartat ur operetter eller operor. En ofantligt uppskattad kadriljkompositör var den parisiske "kadriljkungen" Philippe Musard; populära var också kadriljer ur Offenbachs och J. Strauss' operetter. Kadriljen levde länge kvar i vissa svenska folkdanser: Väva vadmal, skånsk kadrilj, Gotlandskadrilj m fl.
M085Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985