isometrisk


metriskt likformig, kallas en melodi i lika långa notvärden, t.ex. de rytmiskt utjämnade koralerna i Hæffners koralbok; även om strängt ackordisk sats (= isorytmisk).
MO85Källa: Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017