intrada


intrata, entrada, entrata (ital., eg. "inträde"), på 1600-talet och däromkring festligt, instrumentalt öppningsstycke, gärna marschartat; finns i äldre tyska sviter (entrée).
MO85Källa: Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017