intonation


eg. tonangivning i allmänhet, speciellt med avseende på tonhöjden; "ren", "oren", "osäker" intonation liksom även (matematiskt) ren och tempererad intonation (jämför intervall, tempererad stämning). Intonation är även facktermen för framställande eller justering av tonkaraktären hos piano eller orgel. I katolsk liturgi betyder intonation, även kallad incipit, begynnelsefasen till körstyckena, vilken utföres av kantorn varpå kören infaller några ord senare.
MO85Källa: Musikordboken 1985