intermediakonst


(engelsk benämning mixed media eller multi-media), på senare tid lanserad benämning på föreställningar där flera konstarter integreras.
MO85Källa: Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017