interludium


musikstycke som inskjuts mellan andra stycken (t.ex. orgelpassager mellan två psalmverser) eller mellan exempelvis två akter i ett skådespel. Används stundom som titel på musikstycke utan sådan funktion, t.ex. i A. Bushs Lyriskt interludium för violin och piano (1944).
PM75

(lat.), mellanspel, särskilt på orgel; det engelska interlude [i´ntøl(j)od] är det vanliga ordet för intermezzo, använt redan på 1500-talet för engelska motsvarigheter till italienska intermedier.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017