intabulering


eller intavolering, transkription av vokalsatser m.m. till tabulatur, vanligen för orgel, klaverinstrument eller luta. Intabulering förekom redan på 1300-talet, i större omfattning dock först under 1500-talet.
MO85Källa: Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017