inledningston


en tonarts sjunde ton (h i C-dur och c-moll), som "leder" vidare till grundtonen.
PM75

en skalas eller tonarts sjunde ton, den stora septiman – så kallad på grund av dess tendens att leda vidare en halvton uppåt till tonikan, in i tonikaklangen. Se vidare ledton.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017