in nomine


(lat.) typ av engelsk flerstämmig komposition från 1500- och 1600-talen för gambor eller virginaler, byggd på en enstämmig gregoriansk melodi, nästan alltid Gloria tibi trinitas.
PM75Källa: Prismas Musiklexikon 1975
MusikSök 1998-2017