impuls


Termen används i elektronisk musik, dels i allmän bemärkelse (elektriskt överfört initiativ, analogt med "nervimpuls"), dels mera speciellt för korta tonstötar av minimal livslängd.
MO85Källa: Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017