improperier


från latinet, eg. "förebråelser") kallas de gregorianska växelsånger (antifoner och responsorier), som föregår katolska mässan på långfredagen och vilkas text börjar: "Mitt folk, mitt folk, vad har jag gjort mot dig". Improperier sjungs sedan 1560 i Sixtinska kapellet i en berömd sättning av Palestrina.
MO85Källa: Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017