idyll


litterär term för ett fredligt, pastoralt verk – överfört till musik t.ex. i Wagners. Siegfriedidyll.
PM75

från litteraturen lånad titel på musikstycke av fridfull, lantlig stämning; ett berömt exempel är Wagners Siegfriedidyll.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017