hylning


ett mekaniskt fel i orgeln som resulterar i att en ton ljuder utan att någon tangent nedtrycks eller något register andragits.
PM75

(av ty. heulen, tjuta), orgelterm; hylning består i att en pipa oavsiktligt ljuder och brukar bero på någon otäthet.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017