hindustani


(konst)musikstilen i norra Indien, där man talar hindi eller till hindi relaterade språk. Södra indiens motsvarighet, där man talar dravidiska, kallas karnataka sangeeta.

– På 1200-talet började lärda att märka en skillnad i Indisk musik mellan den klassiska stilen i norr och den i söder. Båda stilarna använder ragor (melodiska skalor) och talor (metriska cykler) och har många övriga likheter, skiljer sig systemen märkbart åt på flera punkter. Grovt förenklat kan man säga att den nordiska stilen och dess instrument (som sitar, sarod och tabla) varit under starkare påverkan från Persien och element från den muslimska kulturen. Inom hindustani utvecklar sig till synes ändlösa improvisationer till sektioner av briljant virtuositet. Den mer ortodoxa karataka-stilen i södra Indien bygger på en enorm repertoar av komponerade sånger. Dess musik tenderar att låta mer hastig och aktiv och använder sig mer genomgående av ornamentik.

WoM/mkKälla: Worlds of Music 1996 ; mk
MusikSök 1998-2017