hermeneutik


(från grek., eg. "tolkningslära"), ett från teologin lånat begrepp, avseende tydningen av det känslomässiga innehållet i musikaliska motiv; främsta representanter: Hermann Kretzschmar, A. Schering.
MO85Källa: Musikordboken 1985