harmonisk rytm


brukar man kalla den "rytm" som bildas av harmoniväxlingarna i musiken. Dessa kan vara täta, d.v.s. flera ackord per takt, eller sparsamma: en enda harmoni sträcker sig över många takter.
MO85Källa: Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017