gigue


(svenskt uttal jigg) snabb dans oftast i 6/8- eller 12/8-takt; ingår ofta som sista sats i 1700-talssviten, där den var skriven i tvådelad form.
PM75

(fra.),
1 instrumentet giga;
2 gammal
dans, härstammande från den engelska dansen jig. Det språkliga sammanhanget är ej fullt utrett. Jiggen, som var en livlig och komisk, rustik dans och ännu på 1800-talet levde kvar på Irland, förekommer omkring 1600 i engelska samlingar av virginal- och lutmusik och kom vid 1600-talets mitt (under namnet gigue) till Frankrike, nu som aritstokratisk sällskapsdans. Sin stora betydelse inom konstmusiken fick den här som ordinarie sista sats i sviten, i vilken egenskap man ständigt möter den även i italiensk och tysk musik (ital. giga [dji´ga]). Den behöll alltjämt sitt livfulla tempo och har vanligen triolrörelse (6/8-, 9/8- eller 12/8-takt). Efter 1700 utarbetades den ofta i imiterande, ej sällan fugerad stil.

MO85Källor: Prismas musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985