futurism


försök av speciellt den italienska poeten Marinetti och av Luigi Russolo att göra "en stor omdaning av musiken genom teknikens bullrande konstart" – diskuterades f.f.g. 1909 och levde vidare i Italien åtminstone till ca 1920. Speciella "bullerinstrument" (t.ex. sådana som exploderade, dundrade och visslade) uppfanns och trakterades.
PM75

ital. futurismo, eg. framtidsstil. Den starkt radikala konst- och litteraturriktningen med detta namn, införd 1909 av italienaren F. F. Marinetti, fick musikalisk tillämpning genom F. Pratellas programskrift Musica futuristica (1912). Futurismen ville skapa en helt ny musik, fri från all tradition och speglande maskinens tidevarv. Pratellas egen musik var dock synnerligen menlös; däremot skapade Luigi Russolo en futuristisk "bullermusik", framställd med av honom konstruerade bullerapparater. Futurismen liksom den motsvarande franska bruitismen (bruit = buller) stannade huvudsakligen på idé- och experimentstadiet. På 1920-talet kom dess program att i viss mån förverkligas genom maskininspirerad musik som Arthur Honeggers Pacific 231, Alexandr Mosolovs Järngjuteriet och andra liknande verk. Jfr. även konkret musik.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985