frottola


(it.; pl. frottole) italiensk flerstämmig sång med melodin överst, blomstrande ca 1500; skrevs till dikter med speciellt versmått där stroferna sjöngs till samma melodi.
PM75

en speciell italiensk visform, rikt förekommande omkring år 1500; strofisk med återkommande omkväde, liksom den tidigare balladen, enkelt satt, med melodin i överstämman och förmodligen instrumentalt ackompanjemang. Frottolan hade känslofullt eller humoristiskt innehåll och förebådade den konstfullare madrigalen.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985