fransäs


fra. française, sällskapsdans i 2/4 eller 6/8-takt med olika turer, besläktad med 1700-talets kontradans. Fransäsen var populär från 1820-talet och har levat kvar långt in på 1900-talet.
MO85Källa: Musikordboken 1985