foxtrot


(eng., rävlunk) sällskapsdans i 4/4-delstakt. Uppstod i USA omkring 1915, nära besläktad med äldre former såsom onestep och senare t.ex. charleston, black bottom.
PM75

(eg. "rävlunk", dans av amerikanskt ursprung, som blev populär omkring 1912 och fick snabb spridning världen runt. Foxtrot (i jämnt taktart och synkoperad) var från början ur musikalisk synpunkt en art av ragtime men har senare blivit så gott som generellt namn på all modern dansmusik, hastig som långsam (slowfox), i jämn taktart.
MO85

- - - Den har amerikanskt ursprung och introducerades 1914 av paret Irene och Vernon Castle. Dansen kan ha uppkallats efter vaudevile-artisten Henry Fox, men djurnamn på danser (som pidgeon walk, grizzly bear och turkey trot) var vanliga vid tiden för första världskriget.. De har alla sitt ursprung i onestep och ragtime. Foxtrot kom senare att mer allmänt beteckna dans efter jazzpåverkad musik.
BM03


.
Länkar: foxtrot
Länkar redigerade 2021-07-09
.
foxtrot i engelska Wikipedia foxtrot i svenska Wikipedia Foxtrot på Youtube              Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985