föruttagning


(antecipation) införandet av en ton före ackordet i vilket den ingår, så att de först hörs som en dissonans hos det föregående ackordet. Jfr. förhållning.
PM75

(antecipation eller anticipation) inträffar när en eller flera toner, tillhörande nästkommande harmoni, ansättes i förväg, medan ännu föregående harmoni kvarligger; till den sistnämnda bildar de vanligen en dissonans (på svag taktdel), som upplöses i och med harmoniväxlingen.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985