föredrag


sättet att framföra en komposition, tekniskt och musikaliskt: bristfälligt, elevmässigt, briljant, nyanserat, besjälat, kongenialt etc. Vanligen syftar ordet på uttryck och frasering.
MO85Källa: Musikordboken 1985