firetur


norsk dans i 3/4- eller 2/4-takt; mellan var och en av de fyra turerna inskjuts en vals.
PM75Käla: Prismas Musiklexikon 1975