filharmoni, filharmonisk


filharmonisk
(av grek.) uttryck som används i namn på olika orkestrar och ensembler; betecknar ingen särskild typ av orkester.

PM75

filharmoni
(från grekiskan), eg. "vän av samklang". Ordet har fått speciell användning som namn på många konsertföretag med orkester och ibland kör, odlande den symfoniska musiken och de stora körverken (filharmoni, filharmoniskt sällskap, filharmoniska konserter, filharmonisk orkester).

MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985