falsett


sångsätt som används av manliga sångare i ett register högre än det normala röstläget och vanligen klingar som en manlig altstämma; anger stundom andra röstlägen (vanl. med komisk anstrykning, t.ex. för att imitera kvinnorösten).
PM75

manligt sångsätt i onormalt högt läge med (förmodligen) blott delvis vibrerande stämband; ger tunn och kraftlös ton, som dock enligt somliga auktoriteter kan förstärkasmed "bröstresonans". Falsett används ej sällan skickligt för tenorröstens högsta toner. I stor utsträckning förekom falsettsång i den tidiga polyfona körmusiken, där särskilda tenorer (kallade falsettister, ej att förväxla med kastratsångare) ofta sjöng sopran- och altpartierna. Detta har fortlevat i engelsk kyrkomusik. En speciell användning har falsett i tyrolarnas joddling.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985