faktur


skrivsätt, kompositionsstil.
PM75

ungefär = skrivsätt; kompositionsstil ur rent teknisk synpunkt (enkel, komplicerad, genomskinlig, polyfon, polyrytmisk, harmoniskt skiftningsrik faktur etc.).
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017