ettstrukna oktaven


betecknad c¹-h¹ eller c-h, pianots mellersta oktav: se vidare oktav.
MO85Källa: Musikordboken 1985