ensemble


(fr., tillsammans) en grupp av musiker – termen innebär inget fastställt antal spelare, dock inte så många att namnet orkester eller kör vore riktigare.
PM75

(franska), egentligen tillsammans, kallas varje grupp av instrumentalister eller sångare som tillsammans utför musikverk, vanligen dock en mindre sådan grupp; i opera även stycke för mer än två sångare, eventuellt plus kör (ofta aktslut).
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985