elektroakustisk musik


Pierre Schaefferelektronisk musik, elektrofoni, musik som framställts eller bearbetats med elektronisk teknik. Termen elektronisk musik kom i bruk ca 1950 och avsåg i början bara musik helt skapad med teknisk apparatur ("elektronmusik"). Beteckningen kom dock snart att omfatta också musik som bygger på inspelat material. I dag föredras termen elektroakustisk musik.

Den elektroakustiska musiken har sina förutsättningar i utvecklingen av de elektroniska musikinstrumenten och de idéer om en ren ljudkonst som växte fram under 1900-talet. Tidiga förelöpare var futurismens bullermusik och Pierre Schaeffers konkreta musik. En viktig milstople blev inrättandet av en studio i Köln på 1950-talet, där Karlheinz Stockhausen skapade genrens första klassiska verk med Gesang der Jünglinge (1956), där en gossoprans röst bearbetades elektroniskt. Snart öppnades studior också i bl.a. Milano, Paris, Tokyo och Stockholm (EMS). Bandspelaren spelade en central roll i den tidiga elektroakustiska musiken, med klipp, bandslingor etc., och generatorer, brusgeneratorer, ringmodulatorer, filer etc öppnade en ny värld av tonhöjder, brus och okända klangfärger. 1955 byggdes den första synthesizern, men först på 1960-talet blev den relativt mångsidig och lättanvänd. Därmed vidgades den elektroakustiska musikens arbetsfält ytterligare, och från ca 1970 började datorer användas för viss bearbetning och tidskrävande processer. Vid ungefär samma tid blev Parisstudion IRCAM under ledning av Pierre Boulez ett nytt centrum för elektroakustiskt experimenterande och komponerande. Utvecklingen tog ytterligare ett viktigt steg på 1980-talet, då vanliga persondatorer blev tillräckligt snabba och starka för musikbearbetning. I dag framställs så gott som all elektroakustisk musik med hjälp av datorer, och mycket av musiken inom hip-hop, techno m.fl. genrer framställs med samma teknik. Även mycket av ljudarbetet inom film är idag elektroakustiskt.

På senare år har liveelektronik blivit alltmer betydelsefull. Det är ett konsertframförande med musiker som framställer elektroakustisk musik i realtid, d.v.s. i samma ögonblick den hörs. Tidiga föregångare kan sägas vara de elektriska instrumenten thérémin och ondes Martenot, men pionjären är John Cage med Imaginary landscape (en serie kompositioner 1936-52). Genren började dock växa på allvar först under 1970- och 80-talen, då mikroprocesserna blev tillräckligt snabba för att motsvara de konstnärliga kraven. Se även MIDI, sampling.

Elektroakustisk musik i Sverige, Stiftelsen Elektroakustisk musik i Sverige, se EMS.

BM03Källa: Bonniers Musiklexikon 2003