ecossäs


(fr. écosaisse) en sorts kontradans i snabb 2/4-takt, som förekommer hos bl.a. Beethoven och Schubert. (Trots betydelsen "skotsk" är den varken av skotskt ursprung eller identisk med schottis.)
PM75

fra. écossaise, en under 1800-talets första tredjedel populär sällskapsdans i 2/4-takt med olika turer. Ecossäs antages vara av skotsk (snarare engelskt) ursprung men spreds i varje fall från Frankrike. En rad ecossäser har skrivits av Beethoven och Schubert, några även av Chopin.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985