duo


komposition för två likvärdiga instrument, t.ex. två violiner, med eller utan (enkelt) ackompanjemang. Berwald har kallat två större, sonatliknande verk för duo, ett för violin och piano, ett för violoncell och piano. Duo kallas även en ensemble av två exekutörer.
MO85Källa: Musikordboken 1985