division


(eng.), engelsk variationsform över en ostinat bas, flitigt odlad under 1600- och 1700-talen, mest för stråkinstrument och ofta improviserad.
MO85Källa: Musikordboken 1985