divertissement


(fr., underhållning)
1 en rapsodi på välkända melodier, eller något liknande lätt instrumentalverk

2 ett slags balett med fristående nummer utan sammanbindande handling.

PM75

även divertissemang, egentligen detsamma som divertimento men vanligen använt i följande betydelser:
1 grupp av danser som balettinlaga i opera (särskilt i Frankrike),
2 mellanaktstycke,
3 mindre, dramatiskt tillfällighetsstycke, vanligen med sång och musik, t.ex. Bellmans Kersö värdshus,
4 potpurri eller fantasiartad komposition, t.ex. Schuberts
Divertissement à l'Hongroise.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985