distorsion


förvrängning, uppstår vid in- och uppspelning av musik på bandspelare och grammofon, t ex genom att starkare ljudstyrka använts än apparaturen kan förmedla utan att ljudet "förstörs" eller förändras.
PM75

(från lat.), "förvrängning" av ljudåtergivningen i radio, grammofon och bandspelare genom tillkomsten av störande toner och tonkomplex som inte finns hos originalet.
MO85

(av latin dis-, isär, och torquere, vrida), ljudförvrängning som uppstår då en ljudsignal passerar olika länkar i en återgivningskedja (förstärkare, högtalare etc.) och den utgående signalen skiljer sig från den som matas in. Distorsionen innebär att dynamiska förlopp förvrängs och i rockmusik utnyttjas detta ofta som effekt, särskilt vid gitarrspel ("distade gitarrer").
BM03Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985 ; Bonniers Musiklexikon 2003
MusikSök 1998-2017