dal segno


[se´nnjå] (ital.), från tecknet (vanligen ); ofta förkortat D. S. Används analogt med da capo.
MO85Källa: Musikordboken 1985