da camera


(it.) för rummet – antingen
1
till skillnad från da chiesa (för kyrkan), eller
2
betecknande musik för liten besättning (jfr. kammarmusik). Om sonata da camera, se sonat.

PM75

camera
(ital.), kammare; sonata da camera, sinfonia da camera, cantata da camera etc., se kammarmusik, kantat, konsert 2, sonat.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985