cuivre, cuivré


[kyi´vr] (fra.), egentligen koppar, även mässing; "mässingen", d.v.s. mässingsinstrumenten i orkestern, "blecket". Cuivré [re´], metallklingande, smattrrande (med forcerad ton); termen används huvudsakligen om en speciell effekt hos hornen.
MO85Källa: Musikordboken 1985