coperto


(it.) övertäckt, t.ex. om pukor och trummor, där skinnet övertäcks med en duk, vilket ger en dov, dämpad klang ("förstämda" pukor, trummor).
PM75

[kåpe´rrtå] (ital.), täckt; används om pukor och trummor och avser övertäckande med duk, varigenom sordinerad klang erhålles.
MO85



Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017